Casa do Concello

Planificación Urbana e Mobilidade

Oficina Técnica
[Casa do Concello, 1º andar]

Praza do Concello, s/n 
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 100
Fax: 981 702 858

Ver localización

Servizo de inspección urbanística

O Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística, ten unha sección de obras maiores e outra sección de obras menores. O máximo responsable é un arquitecto, e a sección está conformada, ademais, por un técnico xurídico e un inspector urbanístico.

En disciplina urbanística establécese un réxime de inspeccións rutineiras para cubrir o casco urbano de Carballo, as travesías principais e as dezaoito parroquias do municipio. Préstaselle atención especial á zona litoral de protección entre Razo e Baldaio.

No seu labor colaboran ca Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) da Xunta de Galicia, á que o noso Concello está adherido dende o 16 de novembro de 2012.

Compartir: