Medidas de prevención necesarias durante a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Medidas de prevención necesarias durante a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración de riscos de propagación da enfermidade COVID-19, así como a propia exposición aos ditos riscos. Este deber de cautela e protección será igualmente exixible aos titulares de calquera actividade. Así mesmo, deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias para a prevención do COVID-19.

Rogamos aos participantes de cada actividade que respecten as normas de seguridade prevención, tales como distanciamento interpersoal durante o desenvolvemento da actividade ou, na súa falta, para a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.

Debido as restrincións de aforo, as prazas serán limitadas.

Compartir: