ANPA

  • M.ª Nuria García Gómez: Presidenta
  • M.ª Victoria Filgueira Chouza: Vicepresidenta
  • Margarita Pernas Pardo: Tesoureira
  • Cristina Leira Lugrís: Secretaria
  • José Manuel Lois Caamaño: Vogal
  • M.ª Concepción Varela Valiño: Vogal
  • M.ª Dolores Castro López: Vogal

Compartir: