Claustro de profesores

Composición dos departamentos didácticos

DEPARTAMENTO DE CORDA

 • Eduardo Coma
 • Luís Currás
 • Juan J. Otero
DEPARTAMENTO DE CONXUNTOS
 • Arturo Centelles
 • Rafael Espido
 • Eduardo Coma
 • Juan J. Otero
DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL
 • Gloria Pardines
 • Mario Seoane
 • Juan J. Otero
 • Javier Bardanca
 • Alma Sarasola
DEPARTAMENTO TECLA/PERCUSIÓN
 • Mª Paz Fernández
 • Isabel Diego
 • Juan J. Otero
DEPARTAMENTO VENTO/MADEIRA
 • Patricia Cadaveira
 • Rafael Espido
 • Isaura Rey
 • Mario Seoane
DEPARTAMENTO DE METAL
 • Arturo Centelles
 • Javier Bardanca
 • Alma Sarasola

Descargas

Compartir: