Exames de recuperación e de acceso ao Conservatorio Profesional de Música

Do mércores 4 de setembro ata o xoves 5 de setembro do 2019 Pazo da Cultura

O Conservatorio Profesional de Música de Carballo volve á actividade cos exames previos ao inicio do curso. Toma nota das datas:

4 de setembro

  • 17:00 horas: exames de recuperación para o alumnado que teña suspensa a materia de instrumento
  • 18:00 horas: exames de recuperación para o alumnado que teña suspensa calquera materia agás instrumento
5 de setembro
  • 17:30 horas: exames de acceso para calquera curso agás 1º de grao elemental e 1º de profesional

Compartir: