Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias O PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural...

O PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural ofrece accións formativas para persoas desempregadas

O proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural ten como finalidade mellorar a inserción sociolaboral das persoas en situación ou risco de exclusión social no territorio rural da provincia de A Coruña, a través da activación de itinerarios integrados e personalizados de inserción sociolaboral.

Accións formativas abertas na actualidade:

 • Competencias Clave nivel II en Baio (Zas) de lingua castelá e de matemáticas
 • Competencias Clave nivel III (en Oleiros) de lingua castelá e de matemáticas
 • Dinamización Comunitaria nivel III (Santa Comba ou Laxe, Ortigueira e Arteixo)
 • Guía por Itinerarios de Baixa e Media Montaña de nivel II (Teo)
O prazo de solicitude está aberto ata o 25 de febreiro. Requisitos básicos, ademais do nivel académico para o acceso:
 1. Ter cumpridos os 16 anos de idade.
 2. Estar empadroado/a nalgún dos concellos do proxecto.
 3. Cumprir cos requisitos de acceso á formación adscritos a cada unha das accións formativas.
 4. Pertencer a algún dos seguintes colectivos:
 • Persoas desempregadas de larga duración (PLD). 
 • Xuventude menor de 30 anos non participante en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 
 • Persoas maiores de 55 anos. 
 • Persoas con certificado de discapacidade sen impedimento físico ou psíquico que lle impida o normal desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación. 
 • Persoas inmigrantes. 
 • Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas. 
 • Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar.
 • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.
As persoas interesadas que precisen máis información poden dirixirse ás oficinas municipais do Fórum Carballo previa solicitude de cita nos seguintes números de teléfono: 981 709 010/981 709 011

Ligazóns

Compartir: