Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Convocatoria dunha praza de docente para impartir...

Convocatoria dunha praza de docente para impartir a acción formativa "Montaxe de mobles e elementos de carpintaría"

O Concello de Carballo fai públicas as bases e a convocatoria para a provisión, en réxime laboral temporal, dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Montaxe de mobles e elementos de carpintaría”, correspondente ao Plan formativo para o emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 e 2022.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte á publicación no BOP.

Con data 2 de febreiro de 2022 faise pública a listaxe definitiva de admitidos e excluídos.

Descargas

Compartir: