Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Resultados do segundo exame de oposición...

Resultados do segundo exame de oposición para cubrir unha praza de arquitecto técnico

Nos documentos adxuntos poden consultarse o suposto práctico presentado e os resultados obtidos no segundo exercicio da fase de concurso polas aspirantes á praza de arquitecto/a técnico/a ou enxeñeiro/a técnico/a para a Oficina Técnica Municipal. 

As interesadas dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para posibles reclamacións que empezará a contar o 8 de maio.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: