Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Bases e convocatoria para a selección dun...

Bases e convocatoria para a selección dun Técnico de Administración Xeral

O Concello de Carballo aprobou as bases especificas e a convocatoria para cubrir en propiedade unha praza de técnico superior, Escala de Administración Xeral, Subescala técnica, incluída na Oferta de Emprego Público para 2018, polo sistema de oposición. As bases figuran no Boletín Oficial da Provincia (BOP) do 23 de abril de 2019, que pode descargarse máis abaixo.

O prazo de presentación de instancias será de 20 días naturais a partir da publicación do anuncio correspondente no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Descargas

Compartir: