Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Resultado do proceso de selección dun/ha...

Resultado do proceso de selección dun/ha docente para impartir o curso "Servizos de bar e cafetaría" do Plan AFD

Nos documentos adxuntos figuran as puntuacións obtidas polas candidatas, tanto na fase de concurso coma na de oposición, no proceso de selección dun/ha docente para impartir o curso "Servizos de bar e cafetaría", incluído no Plan AFD 2018-19.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: